ข่าวสาร
::: สนใจเช่าจองพระภายในร้าน เพียงสมัครสมาชิกก็เข้าจองผ่านระบบได้ด้วยตัวท่าน หรือจะจองตรงกับผมได้เลย โทร 080-3578737 ID Line:Thornna ....:::
ผู้เข้าชมในวันนี้ 576
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 692
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2,878
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 23,889
ผู้เข้าชมปีนี้ 285,176
ผู้เข้าชมปีนี้ที่แล้ว 239,478
กสิกรไทย
สาขา โลตัส หนองเรือ
สุนทร สมบูรณ์
793-2-04949-4

            

        

        

    เหรียญพระแก้วหลวงปู่ทุย เนื้อเงิน                                                                                                                 

                เหรียญดอกบัว พุทโธ    

     

 

  พระกริ่งมังกรหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล

   

         เหรียญดอกบัว พุทโธ เนื้อเงิน 

      

        

           

          พระปิดตา หลวงปู่ทิม อิสริโก

       เหรียญ พระอาจารย์แหวน ทยาลุ

      เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล             

 

              ลิ้งค์ เพื่อนบ้าน

                     

                      

                     

                     

                     

 

              

         พัสดุถึงไหนแล้ว เช็คเลย

พระสมเด็จโครงการช่วยชาติมอบทองคำ หลวงตามหาบัว วังบางขุนพรหม 60ปี ธ.ป.ท. ปี2545
หมวดหมู่ : พระเกจิ ภาคอิสาน
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสสินค้า : 03626
ราคา : บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 70
สถานะสินค้า :

 
 
   

พระสมเด็จ ๖๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย ลต.มหาบัว อธิฐานจิต พร้อมพระกรรมฐาน ๖๐ องค์มวลสารสุดยอดครับ

โดยเฉพาะอัธฐิครูบาอาจารย์หลายองค์ครับเอาแค่อัธฐิ ลป.เสาร์ กับ ลป.มั่น ก็สุดยอดแล้วครับ แล้วพระที่อธิฐานจิต

ก็เป็นพระที่ ลต.มหาบัว เลือกเข้าร่วมพิธีด้วยองค์ท่านเองทั้ง ๖๐ องค์ครับ

ได้แก่

๑. ลต.มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
๒. พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
๓. ลป.ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด
๔. ลป.บุญมี ปริปุณฺโณ วัดป่าบ้านนาคูณ จ.อุดรธาน
๕. ลป.เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี
๖. ลป.บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
๗. ลป.ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี
๘. ลป.หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง
๙. ลป.ทอง จนฺทสิริ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๑๐. ลป.เอื้อม ชุตินฺธโร วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
๑๑. ลพ.ทุย ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก จ.หนองคาย
๑๒. ลป.บัวเกตุ ปทุมสีโล วัดแม่ปาง จ.แม่ฮ่องสอน
๑๓. ลพ.เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
๑๔. ลพ.อุทัย สิริธโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.หนองคาย
๑๕. ลพ.ฟัก สนฺติธมฺโม วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี
๑๖. ลพ.อ้ม สุขกาโม วัดป่าภูผาผึ้ง จ.มุกดาหาร
๑๗. ลป.อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
๑๘. ลพ.ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด
๑๙. ลพ.บุญกู้ อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
๒๐. ลพ.ด้วง วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี
๒๑. อ.ไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย จ.เชียงใหม่
๒๒. อ.เลี่ยม ฐิตธมฺโม วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
๒๓. ลพ.ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
๒๔. ลพ.สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
๒๕. ลพ.อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
๒๖. ลพ.สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม จ.อุดรธานี
๒๗. ลพ.วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๒๘. ลพ.คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
๒๙. ลพ.เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์
๓๐. ลพ.อ่ำ ธมฺมกาโม วัดป่าเขาเขียว จ.พิษณุโลก
๓๑. อ.สำรวม สิริภทฺโท วัดไกลกังวล จ.ชัยนาท
๓๒. อ.คลาด ครุธมฺโม วัดบางเตย จ.พังงา
๓๓. ลพ.สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
๓๔. ลพ.บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์
๓๕. อ.กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่
๓๖. อ.ณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี
๓๗. อ.สมหมาย อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
๓๘. อ.สุชิน ปริปุณฺโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
๓๙. อ.โอ ฐิตวีโร วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
๔๐. อ.จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
๔๑. อ.อุทัย(ติ๊ก) ฌานุตฺตโม วัดป่าบ้านห้วยลาด จ.เลย
๔๒. อ.บุญช่วย ปญฺญวนฺโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
๔๓. อ.บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี
๔๔. อ.อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
๔๕. อ.นิพนธ์ อภิปสนฺโน วัดป่าบ้านใหม่เมืองพาน จ.อุดรธานี
๔๖. อ.สวัสดิ์ ปิยธมฺโม วัดป่าคูขาด จ.มหาสารคาม
๔๗. อ.วิสิทธิ์(ลาย) สนฺติงฺกโร วัดป่าภูสังฆารามฯ จ.อุดรธานี
๔๘. อ.เฉลิม ธมฺมธโร วัดป่าภูแปก จ.เลย
๔๙. อ.สงบ มนสฺสนฺโต วัดป่าสันติธรรม จ.ราชบุรี
๕๐. อ.ชิต ฐิตจิตฺโต วัดป่าดงคล้อ จ.เพชรบูรณ์
๕๑. อ.อัครเดช(ตั๋น) ฐิรจิตฺโต สำนักสงฆ์บุญญาวาส จ.ชลบุรี
๕๒. อ.นพดล นนฺทโน วัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร
๕๓. อ.ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ จ.อุดรธานี
๕๔. อ.ภูสิต(จันทร์) ขนฺติธโร วัดป่าหลวงตาบัว จ.กาญจนบุรี
๕๕. อ.สมเดช สิริจนฺโท วัดเขาถ้ำโบสถ์ จ.จันทบุรี
๕๖. อ.มานะ(หมู) ฉนฺทสาโร วัดป่าเทอดพระเกียรติสิริธร จ.เลย
๕๗. อ.สุนทร ฐิติโก วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ (ร้อยก้อน) จ.อุดรธานี
๕๘. อ.ทวีศักดิ์(เล็ก) สุจิตฺโต วัดถ้ำดอยลาน จ.ตาก
๕๙. อ.กุศล ฐิตกุสโล วัดหนองบัว .ประจวบคีรีขันต์
๖๐. อ.พฤกษ์ สุทฺธิญาโณ วัดป่าเขาเขียว จ.ชลบุรีพระสมเด็จ ๖๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย ลต.มหาบัว อธิฐานจิต พร้อมพระกรรมฐาน ๖๐ องค์มวลสารสุดยอดครับ โดยเฉพาะอัธฐิครูบาอาจารย์

หลายองค์ครับเอาแค่อัธฐิ ลป.เสาร์ กับ ลป.มั่น ก็สุดยอดแล้วครับ แล้วพระที่อธิฐานจิตก็เป็นพระที่ ลต.มหาบัว เลือกเข้าร่วมพิธีด้วยองค์ท่านเองทั้ง ๖๐ องค์ครับ
ได้แก่
๑. ลต.มหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
๒. พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
๓. ลป.ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง จ.ร้อยเอ็ด
๔. ลป.บุญมี ปริปุณฺโณ วัดป่าบ้านนาคูณ จ.อุดรธาน
๕. ลป.เพียร วิริโย วัดป่าหนองกอง จ.อุดรธานี
๖. ลป.บุญเพ็ง เขมาภิรโต วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
๗. ลป.ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี
๘. ลป.หลวง กตปุญฺโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง
๙. ลป.ทอง จนฺทสิริ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
๑๐. ลป.เอื้อม ชุตินฺธโร วัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี
๑๑. ลพ.ทุย ฉันทกโร วัดป่าดานวิเวก จ.หนองคาย
๑๒. ลป.บัวเกตุ ปทุมสีโล วัดแม่ปาง จ.แม่ฮ่องสอน
๑๓. ลพ.เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
๑๔. ลพ.อุทัย สิริธโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.หนองคาย
๑๕. ลพ.ฟัก สนฺติธมฺโม วัดเขาน้อยสามผาน จ.จันทบุรี
๑๖. ลพ.อ้ม สุขกาโม วัดป่าภูผาผึ้ง จ.มุกดาหาร
๑๗. ลป.อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
๑๘. ลพ.ทองอินทร์ กตปุญฺโญ วัดผาน้ำทิพย์ จ.ร้อยเอ็ด
๑๙. ลพ.บุญกู้ อนุวฑฺฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพฯ
๒๐. ลพ.ด้วง วัดโยธานิมิตร จ.อุดรธานี
๒๑. อ.ไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุย จ.เชียงใหม่
๒๒. อ.เลี่ยม ฐิตธมฺโม วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
๒๓. ลพ.ประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ จ.เชียงใหม่
๒๔. ลพ.สนอง กตปุญฺโญ วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี
๒๕. ลพ.อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดป่านาคำน้อย จ.อุดรธานี
๒๖. ลพ.สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม จ.อุดรธานี
๒๗. ลพ.วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
๒๘. ลพ.คูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี
๒๙. ลพ.เมือง พลวฑฺโฒ วัดป่ามัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์
๓๐. ลพ.อ่ำ ธมฺมกาโม วัดป่าเขาเขียว จ.พิษณุโลก
๓๑. อ.สำรวม สิริภทฺโท วัดไกลกังวล จ.ชัยนาท
๓๒. อ.คลาด ครุธมฺโม วัดบางเตย จ.พังงา
๓๓. ลพ.สุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
๓๔. ลพ.บุญทัน ฐิตสีโล วัดเขาเจริญธรรม จ.เพชรบูรณ์
๓๕. อ.กัณหา สุขกาโม วัดแพร่ธรรมาราม จ.แพร่
๓๖. อ.ณรงค์ อาจาโร วัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี
๓๗. อ.สมหมาย อตฺตมโน วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
๓๘. อ.สุชิน ปริปุณฺโณ วัดธรรมสถิต จ.ระยอง
๓๙. อ.โอ ฐิตวีโร วัดจันทาราม(ท่าซุง) จ.อุทัยธานี
๔๐. อ.จีรวัฒน์ อตฺตรกฺโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์
๔๑. อ.อุทัย(ติ๊ก) ฌานุตฺตโม วัดป่าบ้านห้วยลาด จ.เลย
๔๒. อ.บุญช่วย ปญฺญวนฺโต วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
๔๓. อ.บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี
๔๔. อ.อนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง
๔๕. อ.นิพนธ์ อภิปสนฺโน วัดป่าบ้านใหม่เมืองพาน จ.อุดรธานี
๔๖. อ.สวัสดิ์ ปิยธมฺโม วัดป่าคูขาด จ.มหาสารคาม
๔๗. อ.วิสิทธิ์(ลาย) สนฺติงฺกโร วัดป่าภูสังฆารามฯ จ.อุดรธานี
๔๘. อ.เฉลิม ธมฺมธโร วัดป่าภูแปก จ.เลย
๔๙. อ.สงบ มนสฺสนฺโต วัดป่าสันติธรรม จ.ราชบุรี
๕๐. อ.ชิต ฐิตจิตฺโต วัดป่าดงคล้อ จ.เพชรบูรณ์
๕๑. อ.อัครเดช(ตั๋น) ฐิรจิตฺโต สำนักสงฆ์บุญญาวาส จ.ชลบุรี
๕๒. อ.นพดล นนฺทโน วัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร
๕๓. อ.ถาวร ฐานวโร วัดป่าเหวไฮ จ.อุดรธานี
๕๔. อ.ภูสิต(จันทร์) ขนฺติธโร วัดป่าหลวงตาบัว จ.กาญจนบุรี
๕๕. อ.สมเดช สิริจนฺโท วัดเขาถ้ำโบสถ์ จ.จันทบุรี
๕๖. อ.มานะ(หมู) ฉนฺทสาโร วัดป่าเทอดพระเกียรติสิริธร จ.เลย
๕๗. อ.สุนทร ฐิติโก วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ (ร้อยก้อน) จ.อุดรธานี
๕๘. อ.ทวีศักดิ์(เล็ก) สุจิตฺโต วัดถ้ำดอยลาน จ.ตาก
๕๙. อ.กุศล ฐิตกุสโล วัดหนองบัว .ประจวบคีรีขันต์
๖๐. อ.พฤกษ์ สุทฺธิญาโณ วัดป่าเขาเขียว จ.ชลบุรี